Home

Welkom in Het Oude Gesticht

Het eerste en enige virtuele psychiatrie-museum in Nederland.

Mobiele navigatie:

Klik op Menu voor een overzicht

De Button Menu staat ook in de bovenbalk

Scroll down voor het menu in de linkerkolom

Over deze site:
Op deze website vind u artikelen over de geschiedenis van de psychiatrie in de ruimste zin van het woord. Verpleegkunde, medicatie, grote namen, ziektebeelden, behandelmethodieken en vooral ook veel foto’s met als bron voornamelijk leerboeken uit de periode tussen 1890 en 2015.
De site is momenteel in opbouw maar er staan per 4 augustus ’15 al meer dan 80 artikelen op. Als het werk met het huidige tempo doorgaat moet ik eind augustus de gehele site over hebben gezet en kan www.hetoudegesticht.com uit de lucht.
Deze site is overigens beter te zien op mobiele apparaten en meer in zijn algemeenheid wat opgeruimder en visueel vriendelijker. Prikkelarm dus, om maar eens een term uit de psychiatrie te gebruiken.

Bronnen
Ik gebruik artikelen uit oude leerboeken die ik overal vandaan haal. Gelukkig hebben een paar collega’s ook hun eigen lesmateriaal aan mij overgedaan. Dat soort persoonlijk materiaal, met aantekeningen en al, is natuurlijk heel erg leuk en een leuke bron van informatie. Al de boeken zijn terug te vinden in de Gestichts-Bibliotheek. Klik hier voor een opsomming

Heeft u nog leerboeken of lesmateriaal uit het verleden van de Psychiatrische opleidingen in Nederland en Belgie?  Ik hou me gaarne aanbevolen en ik kom ze natuurlijk ophalen of vergoed de kosten.

Binnenkort in dit theater:

Een paar jaar geleden heb ik de hand weten te leggen op een kopie van het eerste leerboek voor de opleiding tot Psychiatrisch verpleegkundige waarvoor de eerste examens werden afgenomen in 1892. Dit boek, van de hand van Jacob van Deventer (1848-1916) de geneesheer-directeur van het Provinciaal Geneeskundig Gesticht te Bloemendaal, verscheen voor het eerst in 1897.
Het is een waar juweel en een ieder die de psychiatrie een warm hart toedraagd moet het gelezen hebben. Enerzijds voor de verschillen, maar vooral ook voor de overeenkomsten tussen de toenmalige en de huidige opleiding(en).
Van Deventer werkte bovendien samen met Anna Reijnvaan, de Florence Nightingale van de lage landen. Dit boek komt gratis en voor niks ter beschikking voor alle geinteresseerden. Als het af is tenminste, want ik ben het helemaal in begrijpelijk Nederlands aan het uitwerken. Het zal gelijk met het origineel (ter vergelijking) als GRATIS E-book op deze site verschijnen.

Fotomateriaal / Fotoalbums

Het Oude Gesticht beschikt over een aardige verzamelijk oude foto’s uit leerboeken etc. Nu staan die Foto’s wel in de artikelen maar nog niet allemaal op de website. Ik ben deze foto’s nu aan het bewerken en in Albums aan het plaatsen zodat ze beschikbaar kunnen komen. Helaas werkt Flickr niet goed binnen dit WorldPress concept maar geduld, alles komt terug op de site.