Afwijkingen der geslachtssfeer, 1892

Zenuwlijden, Dr. E. Monin
Twee en twintigste hoofdstuk

Kranzinnigheid met bewustzijn; – Kwellingen der gedegenereerden. – Halve gekken. – Twijfelaars, naamsgekken, vuiligheidszeggers, verhuizers, liefdegekken. – Jaloerschen, zonderlingen, smerigen. – Afwijkingen der geslachtssfeer.

Bron: Zenuwlijden, Dr. E. Monin, uit het Fransch door Dr. A. Aletrino
Nijmegen, HCA Thieme, 1892

 


Ten slotte willen wij de ontelbare afwijkingen der geslachtssfeer in herinnering brengen.

Die zijn zooveel te grooter bij gedegenereerden omdat zij al niet zoo heel zeldzaam zijn bij hen die goed van hoofd zijn en volstrekt niet lijden aan een erfelijke zenuwziekte. Vroegtijdige geslachtelijke verdorvenheid, buitengewone geslachtsdrift of bijzondere koû op dat gebied mag men niet daaronder rangschikken.

Daarentegen zijn zij die geslachtelijk verkeerd voelen en die hun eigen geslacht zoeken, zij die, om hun geslachtslust te prikkelen, behoefte hebben zich het beeld van een vrouwenmuts of een vrouwenschoen voor den geest te halen, de beestachtige menschen, de naaktlopers, de lijkenschenners, allen waanzinnigen of minstens candidaten voor het gekkenhuis.

Tiberius, Calligula, Nero, Heliogabalus wiens geslachtsmisdrijven alle perken te buiten gingen, Gilles de Rais, Maarschalk van Frankrijk die meer dan 800 kinderen verkrachtte en doodde en die den Koning van Frankrijk schreef dat hij gedrongen werd door een onweerstaanbare drift om den Dauphin te verkrachten en te dooden, de Markies de Sade die in Charenton stierf…. ’t Waren allen waanzinnigen.

De Duitschers die, naar ’t schijnt, talrijke gevallen van geslachtelijke verkeerheid tellen, hebben een geestige theorie uitgedacht om deze afwijking te verklaren.

De ziel zeggen ze, treedt volgens Numantius op de 40tigsten dag van het leven het lichaam binnen, maar soms vergist God zich en zendt een vrouwenziel in een mannenlichaam. Vandaar dat sommige mannen die vreemde neiging naar hun eigen geslachtsgenooten hebben.

En ze voegen er bij dat deze uitingen geen nadeel voor de gezondheid kunnnen hebben wijl ze physiologisch zijn. Wat de vraag betreft om deze “urningen” (een naam die Marx ze heeft gegeven) op te sluiten, dat zou zijn alsof men terugkeerde tot den tijd toen men toovenaars en ketters verbrandde!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie