Auteur: netperk

0

Bewind, curatele en mentorschap

1) Inleiding Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat u zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kunt verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld...

0

Patientenrechten, wet WGBO en BOPZ

Patiëntenrechten, WGBO, BOPZ Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn. Inleiding Recht op een behandelplan Recht op informatie Voor behandeling is toestemming nodig Middelen en maatregelen Dwangbehandeling Recht op bewegingsvrijheid Recht op contact met de...

0

Wet BOPZ

Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn. Inleiding De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt gedwongen opname en behandeling van mensen die lijden aan een geestesstoornis....

0

Voorbehouden handelingen BIG

Wet en Recht: Voorbehouden handelingen, risicovolle en overig handelingen Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige handelingen. Voorbehouden handelingen In de wet BIG is een aantal handelingen genoemd die...

0

BIG Voorbehouden handelingen

BIG: Voorbehouden handelingen Voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen wordt een bevoegdheidsregeling van kracht. De voorbehouden handelingen dienen op deskundige en zorgvuldige wijze te worden verricht, omdat anders onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van...

0

BIG Wettelijke titelbescherming

BIG-titel en bevoegdheidsregeling cq bevoegdheden Wettelijke titelbescherming In artikel 3 van de Wet BIG worden acht beroepsgroepen genoemd: Artsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Beoefenaren van deze basisberoepen kunnen zich...

0

De PVP of patiënt vertrouwens persoon

Alle informatie op deze pagina is afkomstig van de website van de stichting PVP. Het webadres vind u onderaan deze pagina. Cliënten in de GGZ kan ik van harte aanbevelen gebruik te maken van...

0

BIG Opdracht en verantwoordelijkheid

Opdracht en verantwoordelijkheid Welke voorwaarden stelt de Wet BIG aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer? Als een beroepsbeoefenaar in opdracht van een zelfstandig bevoegde een voorbehouden handeling uitvoert, stelt de Wet BIG voorwaarden aan...

0

BIG Voorbeeld casuïstiek

BIG – Casuïstiek / voorbeelden Casus 1: Onbekwaam is onbevoegd Een algemeen chirurg behandelt een patiënt met een ernstig handletsel, dat is ontstaan door een arbeidsongeval. De chirurg opereert de patiënt zelf, hoewel hij...

0

BIG Bekwaamheid

Wat is het onderscheid tussen deskundigheid en bekwaamheid? De Wet BIG legt een directe koppeling tussen opleiding en deskundigheid en tussen bekwaamheid en bevoegdheid. Deskundigheid op een bepaald vakgebied wordt over het algemeen verkregen...