Auteur: netperk

0

hydrotherapie_1

1911 – Hydrotherapie, Deel 1 Bij de inwerking van het water op het menselijk lichaam heeft men te doen met de invloed van verschillende factoren. In gewone omstandigheden bevindt het lichaam zich in de dampkringslucht,...

0

hydrotherapie_2

1911 – Hydrotherapie, Deel 2 Om de huid door het badwater te prikkelen kan men er ook verschillende andere stoffen aan toevoegen volgens voorschrift van den geneesheer. Zoutbaden: De zoutbaden worden bereid met Kreuznacher...

0

1840-1920-diagnostiek

Hoofdstuk II, Diagnoses van 1840 – 1920 Voor 1840 is de diagnostiek der psychosen nog weinig omvangrijk – in de gestichten worden geen andere vormen onderscheiden als: Manie Monomanie Melancholie Dementia Idiotismus Toch betekent...

0

1800 Moral Treatment

De ontwikkeling van een nieuwe krankzinnigenzorg begon ongeveer gelijktijdig in Frankrijk en Engeland, in het laatste decennium van de achttiende eeuw, en was vooral gemotiveerd door de weerzin tegen de mensonwaardige toestanden in de...