Auteur: netperk

Het gezicht van de psychiatrie

In dit artikel een selectie van foto’s uit een aantal leerboeken die werden gebruikt in de 30er, 40er en 50er jaren. Toen plaatste men nog foto’s om als illustratie te dienen bij bepaalde ziektebeelden....

Evidence based practice, wat is dat … ?

Evidence based nursing is samen met Evidence based practice topterminologie voor iedereen in de medische en para-medische wereld. Maar om er achter te komen wat dat is moet je heel wat internetpagina’s doorworstelen. Daarom...

Evidence based therapie, vloek of zegen?

Een van de tovertermen in de medische wereld is tegenwoordig “evidence based therapie of practice”. Evidence Based therapie of evidence based practice betekent “waarheid, genezing en geld”. Evidence based is de legitimering van een methodiek om...

Familie vertrouwens persoon fvp

Heeft u een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dank kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een familie vertrouwens persoon of fvp. De FVP steunt...

000 psychogeriatrie

Opzet klinische les Psychogeriatrie Introductie: Verhaal beeld van de ouderenzorg. Verhaal over oudere dame op de afdeling.   Termen en nuttige theorie: Gerontologie: Gerontologie is de leer van de ouder wordende mens. Het is...

Biochemische behandeling schizofrenie

Stephanie Marohn, The Natural Medicine Guide to Schizophrenia (2003) De biochemische behandeling van schizofrenie William J. Walsh is gespecialiseerd in de biochemische behandeling van mentale, emotionele en gedragsstoornissen. biochemische therapie gebruikt stoffen die van...

Protocol Suicide

Protocol Suicide Inhoud 1       Inleiding — 7 1.1    Doel — 7 1.2    Doelgroep — 7 1.3    Afbakening — 7 2       Visie op suïcidaal gedrag — 8 2.1    Stress, kwetsbaarheid en entrapment — 8 2.2   ...

Beschermd wonen zaak van Gemeente

Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders moeten op lokaal niveau samenwerken om huisvesting te realiseren voor ggz-cliënten. Dat schrijft minister Blok (VVD, Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer. Op 17 november zal de minister...

Motiverende gespreksvoering, theorie

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een gespreksmodel waarin de cliënt geholpen en begeleid word om motivatie te ontwikkelen en/of te versterken om een verandering in zijn gedrag of gewoonte te bewerkstelligen. 1)  Contra-indicaties voor motiverende...