Beschermd wonen – Zaak van Gemeente

Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders moeten op lokaal niveau samenwerken om huisvesting te realiseren voor ggz-cliënten zoals beschermd wonen. Dat schrijft minister Blok (VVD, Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 17 november zal de minister in het bestuurlijk overleg ‘Langer zelfstandig wonen’ of beschermd wonen verder toelichten hoe hij het tekort aan geschikte woningen wil helpen tackelen. Onder meer de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie zullen daarbij aanwezig zijn.

beschermd wonen
Beschermd wonen

Met de brief aan de Kamer reageert de minister op de zorgen van de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland over het gebrek aan betaalbare woningen. De branches stelden een vijftal kwesties aan de orde.

  • Het gebrek aan uitstroom mogelijkheden voor cliënten
  • Knellende regelgeving.
  • Onwenselijke huurharmonisatie bij het krijgen van een zelfstandig huurcontract.
  • De administratieve lasten vanwege de inkomenstoets.
  • De noodzaak tot inzet van langer durende begeleiding.

Het kabinet wil graag dat mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis blijven wonen, daartoe behoren ook ggz-cliënten. De Commissie Toekomst Beschermd Wonen, ook wel commissie-Dannenberg, onderschreef vorige week dat dit steeds beter vaker wenselijk is en ook mogelijk zou moeten zijn.

Wel schetste de commissie daar een aantal voorwaarden voor. Gemeenten moeten, samen met andere partijen, meer betaalbare woningen realiseren.

Prestatieafspraken

De minister schrijft in zijn brief dat in de herziene Woningwet het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties van nog groter belang is geworden dan in het verleden.

In de regelgeving zijn verschillende artikelen opgenomen waardoor gemeenten (en huurders) meer bevoegdheden krijgen, meer informatie over de financiële polsstok van corporaties en meer tijd om goede afspraken te maken.

Om dit lokale proces te ondersteunen heeft de minister prioriteiten benoemd en daarmee nadrukkelijk aangegeven waarop dat decentrale beleid zich prioritair zou moeten richten.

Beschermd wonen

Één van deze prioriteiten is wonen en zorg, waar ook ggz-cliënten onder vallen. Dat impliceert dat gemeenten in hun woonbeleid rekening zouden moeten houden met de vraagstukken op het terrein van wonen met zorg.

Corporaties dienen in hun bod en in het maken van prestatieafspraken naar redelijkheid bij te dragen aan wat de gemeente in haar woonbeleid heeft vastgelegd, aldus de minister. Het Rijk zal de voortgang van de prioriteiten monitoren en vastleggen in de jaarlijks op te stellen Staat van de Volkshuisvesting

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *