Heden, casuistieken

Dit zijn de patienten van Het Oude Gesticht. Beschrijvingen van ziektebeelden in de vorm van een casus waardoor het beeld vatbaar en begrijpelijk word.

Netperk, de webmaster dezes, wil graag meer casuistieken hebben. Heb je er een paar of weet je ze te vinden dan hou ik me aanbevolen.

Schizo affectieve stoornis

Paranoide Schizofrenie

Kortdurende psychose

Manisch-depressiviteit – 1

Manisch-depressiviteit – 2

Depressiviteit

Anorexia Nervosa

Angststoornis of obsessieve compulsieve stoornis (eng. OCD)

Angststoornis, post traumatische stress stoornis of PTSS

Asociale persoonlijkheids-stoornis ASP

Dwangstoornis