Categorie: Herstelgericht werken

0

Cursusaanbod liberman modules

De Liberman modules zijn ontwikkeld door prof. R.P. Liberman, hoogleraar Psychiatrie en directeur van het Clinical Research Center for Schizophrenia and Psychiatric Rehabilitation te Los Angeles. Hij heeft een cursusopzet heeft bedacht om cliënten...

0

Liberman, de cursus

Ergens tussen 2003 en 2006 heb ik een aantal traingen gevolgd om de liberman modules aan de doelgroep te kunnen geven. Ik ben inmiddels gecertifieerd trainer voor de modules Omgaan met anti-psychotische medicatie, omgaan psychotische...

0

Psychosociale rehabilitatie, defenitie

Psychosociale rehabilitatie is een begrip met verschillende betekenissen. In het hierna volgende wordt het begrip eerst toegelicht vanuit een algemeen gezichtspunt, daarna volgt een definitie en omschrijvingen die meer toegespitst zijn op hulpverleners. Rehabilitatie:...

0

Geschiedenis van de Rehabilitatie

Rehabilitatie, een beknopte geschiedenis. De eerste tekenen van een rehabilitatie gerichte aanpak zien we al rond 1800. De franse psychiater Pinel introduceert werk als behandeling voor “krankzinnigen”. Zijn uitgangspunten waren: – Discipline en moraal...

0

ACT Assertive Community Treatment

Assertive community Treatment: artikel 2. In dit tweede artiel word kort stil gestaan bij de achtergronden, basisprincipes en uitgangspunten van Assertive Community Treatment. In combinatie met het eerste artikel geeft dit een helder beeld van...

0

ACT, assertive community treatment

Assertive Community Treatment, artikel 1 Eerste van een tweetal verhelderende artikelen over ACT of assertive community treatment, een ambulante begeleidingsmethodiek voor langdurig zorgafhankelijke cliënten. In dit eerste artikel worden een aantal belangrijke principes en termen...