Categorie: Sexualiteit

0

Varianten in sexueel gedrag, 1979

(Onderdeel van het hoofdstuk Neurosen) Ten onrechte rangschikte men vroeger wel die mensen onder de rubriek psychopaten die een seksuele instelling hebben of die seksuele gedragingen tonen, welke afwijken van wat als norm gezien...

0

Homosexualiteit en geloof, 1952

1952 Homoseksualiteit en zielszorg (het geloof) Met zielzorgers word bedoeld pastoors, dominees, predikanten en andere kerkelijke functionarissen. Dit boek is bedoeld als informatiebron voor zielszorgers die met psychiatrische patiënten in aanraking komen. Hoofdstuk 11,...

0

Homosexualiteit of geslachtelijke omkering, 1942

Zij bestaat in sexueel verkeer, met of zonder paring, met een partner van hetzelfde geslacht. Bij den man; inversie, inverteerte; saturisme (de planeet); uranisme (urninde); pederastie (op het kind). Bij de vrouw; lesbisme, lesbische...

0

Sexueel perverse typen, 1936

1936 Sexueel perverse typen In 1936 worden de sexueele perversiteiten in van der Loeff en Barnhoord onder de Psychopatische afwijkingen geschaard. Na een kort uitleg over wat de psychpathische afwijking precies inhoud op deze...

0

Afwijkingen der geslachtssfeer, 1892

Zenuwlijden, Dr. E. Monin Twee en twintigste hoofdstuk Kranzinnigheid met bewustzijn; – Kwellingen der gedegenereerden. – Halve gekken. – Twijfelaars, naamsgekken, vuiligheidszeggers, verhuizers, liefdegekken. – Jaloerschen, zonderlingen, smerigen. – Afwijkingen der geslachtssfeer. Bron: Zenuwlijden,...