Categorie: Stemmingstoornissen

Biochemische behandeling bipolaire stoornis

Biochemische behandeling bipolaire stoornis

William J. Walsh is biochemisch onderzoeker en hoofd van de wetenschappelijke staf van het Health Research Institute (HRI) en het Pfeiffer Treatment Center (PTC). Hij is de geestelijke erfgenaam van Carl Pfeiffer, een pionier...

Manische of hypomane episode 0

Manische of hypomane episode

De diagnostische criteria voor manische en de wat minder ernstige hypomane fasen zijn in vele opzichten tegengesteld aan de kenmerken die horen bij depressies. Gedurende deze perioden voelt men zich juist uitgelaten of geprikkeld,...

0

Kenmerken depressie

Depressieve episode: Kernsymptomen: Depressieve stemming Vermindering van interesse of plezier Overige Duidelijke verandering in gewicht of eetlust symptomen Slaapproblemen (insomnie of hypersomnie) Psychomotorische agitatie of remming Vermoeidheid of energieverlies Gevoelens van waardeloosheid of schuld...

0

Depressie of depressiviteit

Een depressieve stemming komt tot uitdrukking in de verbale sfeer, niet alleen in termen van verdriet of somberheid. De patiƫnt drukt zich ook uit in termen als wanhopig, hopeloos, moedeloos, uitzichtloos, down of anderzins....

0

Manisch depressieve stoornis, Bipolair

Ieder mens kent variaties in stemming en heeft betere en slechtere dagen. Dergelijke veranderingen in stemming vormen een continu en natuurlijk verschijnsel. Het kan echter gebeuren dat deze veranderingen erg lang aanhouden of buitenproportioneel...