Categorie: Verpleegkunde

Evidence based practice, wat is dat … ?

Evidence based nursing is samen met Evidence based practice topterminologie voor iedereen in de medische en para-medische wereld. Maar om er achter te komen wat dat is moet je heel wat internetpagina’s doorworstelen. Daarom...

Evidence based therapie, vloek of zegen?

Een van de tovertermen in de medische wereld is tegenwoordig “evidence based therapie of practice”. Evidence Based therapie of evidence based practice betekent “waarheid, genezing en geld”. Evidence based is de legitimering van een methodiek om...

Protocol Suicide

Protocol Suicide Inhoud 1       Inleiding — 7 1.1    Doel — 7 1.2    Doelgroep — 7 1.3    Afbakening — 7 2       Visie op suïcidaal gedrag — 8 2.1    Stress, kwetsbaarheid en entrapment — 8 2.2   ...

Motiverende gespreksvoering, theorie

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een gespreksmodel waarin de cliënt geholpen en begeleid word om motivatie te ontwikkelen en/of te versterken om een verandering in zijn gedrag of gewoonte te bewerkstelligen. 1)  Contra-indicaties voor motiverende...

0

Verpleegkundige beroepscode

Tot nu toe stelden meerdere partijen in kleine samenwerkingsverbanden ieder hun eigen beroepscode op met als resultaat vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze verschillende beroepscodes hebben betrekking op dezelfde ethische en praktische...

0

Onbekwaam is onbevoegd

Bevoegd, deskundig en bekwaam, Onbekwaam is onbevoegd. Verpleegkundigen en verzorgenden (VIG) zijn bevoegd voorbehouden handelingen uit te voeren als deze: 1) In opdracht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar (de arts, tandarts, verloskundige) worden uitgevoerd;...