Categorie: Wet en Recht

Familie vertrouwens persoon fvp

Heeft u een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dank kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een familie vertrouwens persoon of fvp. De FVP steunt...

0

Voorbehouden handelingen, Vpk

Voorbehouden handelingen In de wet BIG is een aantal handelingen genoemd die voorbehouden zijn aan daartoe opgeleide deskundigen. Het zijn handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van de cliënt als...

0

Ypsilon, Anoiksis, Pandora

Er zijn in de psychiatrie vele verenigingen en platforms voor informatie over en rechten van patienten en hun familie. Hieronder heb ik in het kort 3 van die verenigingen vermeld. Maar er zijn er...

0

Bewind, curatele en mentorschap

1) Inleiding Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat u zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kunt verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld...

0

Patientenrechten, wet WGBO en BOPZ

Patiëntenrechten, WGBO, BOPZ Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn. Inleiding Recht op een behandelplan Recht op informatie Voor behandeling is toestemming nodig Middelen en maatregelen Dwangbehandeling Recht op bewegingsvrijheid Recht op contact met de...

0

Wet BOPZ

Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn. Inleiding De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt gedwongen opname en behandeling van mensen die lijden aan een geestesstoornis....

0

Voorbehouden handelingen BIG

Wet en Recht: Voorbehouden handelingen, risicovolle en overig handelingen Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige handelingen. Voorbehouden handelingen In de wet BIG is een aantal handelingen genoemd die...

0

BIG Voorbehouden handelingen

BIG: Voorbehouden handelingen Voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen wordt een bevoegdheidsregeling van kracht. De voorbehouden handelingen dienen op deskundige en zorgvuldige wijze te worden verricht, omdat anders onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van...

0

BIG Wettelijke titelbescherming

BIG-titel en bevoegdheidsregeling cq bevoegdheden Wettelijke titelbescherming In artikel 3 van de Wet BIG worden acht beroepsgroepen genoemd: Artsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Beoefenaren van deze basisberoepen kunnen zich...

0

De PVP of patiënt vertrouwens persoon

Alle informatie op deze pagina is afkomstig van de website van de stichting PVP. Het webadres vind u onderaan deze pagina. Cliënten in de GGZ kan ik van harte aanbevelen gebruik te maken van...