Evidence Based Practice – Wat is dat?

Evidence Based Nursing is samen met Evidence based practice topterminologie voor iedereen in de medische en para-medische wereld. Maar om er achter te komen wat dat is moet je heel wat internetpagina’s doorworstelen. Daarom heb ik de nodige informatie bij elkaar gekopieerd en geplakt om je een beetje op weg te helpen in de wereld van Evidence Based Nursing en Evidence-Based-Practice.

Evidence Based Practice
Evidence Based Practice

Evidence Based Practice

Evidence Based Practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

EBP is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal en de evidence die op dit moment beschikbaar is, met als doel om beslissingen te nemen samen met individuele patiënten om zo de zorgverlening te verbeteren. Een verpleegkundige zal, om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streven naar evidence based practice (EBP).

In de regel worden drie belangrijke informatiebronnen genoemd die EBP kunnen voeden:

Informatie uit het wetenschappelijke domein, meestal in de vorm van collegiaal getoetste artikelen in vakbladen of wetenschappelijke databanken
Ervaring en inzicht van de beroepsbeoefenaar zelf
Kennis van experts in het vakgebied

Bij EBP gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarde(n) en voorkeur van de individuele patiënt.

  • Kennis (zowel propositionele, professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs, waarbij evidence wordt opgevat als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is bevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
  • Evidence-based practice biedt de beroepsbeoefenaar een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficiëntie van de zorgverlening.

Het belangrijkste doel van EBP is kwalitatief goede zorg te (blijven) bieden. Dit is ook de belangrijkste reden om evidence-based practice toe te (gaan) passen. Het helpt verpleegkundigen hun handelen te verantwoorden tegenover patiënten, collega’s, verwijzers en financiers.

Maar ook hun beroep te (blijven) ontwikkelen, te positioneren en te financieren. Door ebp blijf je op de hoogte van (inter)nationale ontwikkelingen in je beroep. Daarbij kan het leuk zijn te zien hoe elders op de wereld vergelijkbare vraagstukken aangepakt worden. Het toepassen van ebp kan aansluiten bij persoonlijke interesse of nieuwsgierigheid, betrokkenheid en een continue mogelijkheid tot ontwikkeling.

De gezondheidszorg wordt meer evidence-based, waardoor de samenwerking en communicatie met collega’s in de zorg vergemakkelijkt als je zelf ook evidence based werkt. De zorg zelf wordt ook steeds vaker evidence-based aangeboden.

Op beleidsniveau gaat aandacht uit naar de kosteneffectiviteit, de samenstelling van de basisverzekering, de kwaliteits- en prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg en de rationalisering van de zorg, waarbij een toenemend appèl gedaan wordt op artsen, verpleegkundigen en paramedici om keuzes binnen de zorg te onderbouwen met ‘evidence’.

Ook de verwetenschappelijking van het hbo heeft als gevolg dat de aandacht voor evidence-based practice, en het doen en toepassen van onderzoek in de zorg, toeneemt. Door de snelle ontwikkeling van informatietechnologie worden informatie en nieuwe kennis steeds sneller ontwikkeld en verspreid. Van een verpleegkundige wordt verwacht dat hij op de hoogte is en blijft van de ontwikkelingen in zijn beroep en in de zorg. Evidence-based practice kan een middel zijn om dit te bereiken.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *