Familie Vertrouwens Persoon – FVP

De Familie Vertrouwens Persoon of FVP is een belangrijke steun voor familie van psychiatrische patiënten. Heeft u een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dank kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een familie vertrouwens persoon of fvp.

De FVP steunt u in uw contact met de hulpverlener, de behandelaar of de manager van de instelling. In dit artikel, overgenomen uit de folder van de LSFVP (landelijke stichting familie vertrouwens persoon), leest u wat de FVP voor u kan betekenen.

Heeft u een familielid of naaste in de GGz?

Dan kunt u vragen hebben over de zorg voor uw partner, uw kind, ouders, broer, zus of vriend. Toch kan het moeilijk zijn om contact te krijgen het de hulpverlener of behandelaar. U krijgt de goede persoon niet te pakken of de instelling beroept zich op de geheimhoudingsplicht.

Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over het contact met de instelling. U krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op uw vragen of u hebt een klacht over de behandeling van uw naaste of de manier waarop de behandelaar met u omgaat.

De Familie Vertrouwens Persoon

De familie vertrouwens persoon steunt u bij het leggen en onderhouden van contact met hulpverleners, behandelaars en managers van de instelling. Hij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen u, de instelling en uw naaste.

De Familie Vertrouwens Persoon (FVP)
De Familie Vertrouwens Persoon (FVP)

De familie vertrouwens persoon of FVP is aangesteld met toestemming van de raad van bestuur van de instelling. Hij heeft toegang tot bestuurders, managers en hulpverleners. De familie vertrouwens persoon of FVP zorgt ervoor dat u een gelijkwaardige gesprekspartner bent.

De FVP luistert, informeert en signaleert

De familie vertrouwens persoon kan op veel manieren iets voor u betekenen. Wat de FVP zoal doet:

 • Luistert naar uw verhaal.
 • Geeft antwoord op uw vragen.
 • Geeft u algemene informatie over de ziekte en de behandeling van uw naaste
 • Steunt u in uw contact met de hulpverlener, instelling of manager.
 • Bemiddelt als u het niet eens bent met de hulpverleners.
 • Ondersteunt u bij het indienen van een klacht.
 • Wijst u de weg naar lotgenotengroepen, cursussen en organisaties die u een steuntje in de rug geven bij de zorg van uw naaste of familielid.
 • Brengt de problemen van familie en naastbetrokkenen onder de aandacht van de instelling.
 • Signaleert naar instellingen toe welke regels problemen geven bij familie en naastbetrokkenen.

Vertrouwelijk

Wat u de familie vertrouwens persoon of FVP verteld is en blijft vertrouwelijk. De FVP heeft geheimhoudingsplicht. Hij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan uw naaste of zijn/haar hulpverlener.

U kunt bij de instelling waar uw familielid verblijft altijd vragen naar het adres of telefoonnummer van de FVP. Maar als u dat niet wilt en volledig vertrouwelijk en buiten de instelling om contact met de FVP dan kunt u het volgende nummer bellen: 0900-3332222 (10 ct per minuut). De FVP is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

U kunt de advieslijn bellen voor:

 • De contactgegevens van een familie vertrouwens persoon bij u in de buurt.
 • Algemene informatie over de ziekte en de behandeling van de cliënt
 • Hulp bij het leggen van contact met instelling of de hulpverlener
 • Bemiddeling als u het niet eens bent met de hulpverlener
 • Hulp bij het zoeken naar oplossingen als u een klacht hebt over de ggz-instelling.
 • Doorverwijzing naar organisaties die u kunnen ondersteunen zoals lotgenotengroepen of mantelorganisaties.

Contact

 • Website: lsfvp.nl
 • E-mail: familieindeggz@lsfvp.nl

Werkwijze van de LSFVP

Het vertrouwenswerk is onafhankelijk, deskundig en goed bereikbaar. De LSFVP brengt het familieperspectief op professionele wijze onder de aandacht van de instelling.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen zijn in dienst van de LSFVP. Door die onafhankelijke positie zijn ze in staat om open in gesprek te gaan met familie en behandelaars, standpunten te verhelderen en conflicten vóór te zijn. Lukt dat niet, dan helpt de familievertrouwenspersoon het conflict op te lossen.

Deskundig

Familievertrouwenspersonen hebben door ervaring en opleiding veel kennis van psychiatrische stoornissen en behandelingen, het juridisch kader en de sociale kaart. De LSFVP zorgt voor nascholing, intervisie en methodiekontwikkeling.

Familieperspectief

Onze familievertrouwenspersonen signaleren tekortkomingen in de zorg vanuit familieperspectief. Bijvoorbeeld welke regels problemen geven voor familie en naastbetrokkenen. Ze brengen deze verbeterpunten onder de aandacht van de instelling in een jaarrapport.

Kwaliteitsprogramma

De LSFVP hanteert een kwaliteitsprogramma om de dienstverlening te toetsen en zo nodig te verbeteren. Dit omvat:

 • Een gedragscode.
 • Een privacyprotocol.
 • Een klachtenprocedure met een onafhankelijke klachtencommissie.
 • Een periodiek klanttevredenheidsonderzoek.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *