Homosexualiteit of geslachtelijke omkering, 1942

Zij bestaat in sexueel verkeer, met of zonder paring, met een partner van hetzelfde geslacht.
Bij den man; inversie, inverteerte; saturisme (de planeet); uranisme (urninde); pederastie (op het kind). Bij de vrouw; lesbisme, lesbische liefde (het eiland lesbos); saphisme (dichteres Sapho); tribadisme (de Tribaden).

De volledige omkeering gaat gepaard met copulatie – intromissio penis in anum, coïtus analis, tusschen volwassenen; ook tusschen vrouwen wanneer er eene met een sterk ontwikkeld hermaphrodismus behept is.


Dikwijls is het pederastie: het verkeer van copulatie van man met knaap.

De omkeerings-handel neemt soms een walgelijken vorm aan (wat men trouwens ook ontmoet in perverse hetero-sexualiteit) besnuffelen, lekken! Coitus in buccam, cum ejaculatione!

Naast deze grove toestanden kent men ook lichte gevallen, in dewelke de perversiteit zich slechts bepaalt tot een homosexueele neiging: genoegen (platonisch) vinden in ’t gezelschap van mannen, van knapen, ze zoeken aan te raken, te streelen (bloote beenen van schooljongens), geschenken geven of kussen; het gebeurt ook dat het enkel bezien van den geliefden leidt tot zaadlozing.

Wederkeerig onanisme, nudisme in gemeenschap, treft men ook aan bij deze kleine homosexueelen.

Bij de volle omkeering onderscheid men: passieve pederasten (rol der vrouw) en actieve pederasten (rol van de man). Homesexueelen zoeken zich op, trachten elkaar te herkennen voor geheime teekens; treffen elkander aan in vereenigingen, in verdachte huizen, met wellustelingen en toxicomanen (cocaïne). Men beweert ook dat ze bals geven, waar de passieven zich in dameskleedij aanbieden, juist als voor een feest.

De diepe omkeer komt ook ten toon in de psychologie van de homosexueele: in zijn voorkomen dat iets vrouwlijks vertoont; zijn manieren, in zijn spraak, in zijn kleeding die gezocht, verfraaid en geparfumeerd is; in zijn bezigheden, ook in beroep; de vrouw neemt een mannelijk bedrijf aan (gyandrie – androgynie)

De inversie kan nog grondiger ingrijpen; dan vindt men somatische afwijkingen: physische feminiteit bij den man: fijn hoofdhaar, zachte huid, weinig behaard, ronde vormen, hypertrophie van de borsten (gynecomastie), lichte stem, breed bekken enz. Bij de vrouw vindt men virilisme; hypertrichose, baard en snor, sterke spieren. Hermaphrodisme kan er ook bijkomen. Dan spreekt men van bisexualiteit.

Verantwoordelijkheid

Meestal is het een kiesch vraagstuk. Inderdaad, buiten hunne geslachtsafwijking vertoonen de homosexueelen gewoonlijk geen grove geestesstoornis; zij leven in de maatschappij zonder gestoord te worden, want ze verduiken zorgvuldig hunne abnormale neigingen; zij oefenen een vak of beroep uit, somtijds geëerd, zoolang er geen schandaal uitbreekt; eenigen zelfs zijn getrouwd, hebben een aantal kinderen en naast hun rechtmatige familie, onderhouden zij nog hun homosexueele medemaat, schrijven hem brieven, sturen bloemen en geschenken en gaan met hem op reis.

Onder de sexueel-perversen zijn er twee soorten, die wij ten volle zullen verantwoordelijk verklaren.

1) Ten eerste, vermoeide of ontnuchterde hypersexueelen die hun wankele potentia trachten te doen opflakkeren;

2) Ten tweede, gelegenheids-homosexueelen die wegens gemis van vrouwen, zich bij mannen begeven; b.v. in mannen-gemeenschappen, bij reizigers, zeevaarders, soldaten, scholieren.

Onder diegenen die als onverantwoordelijk moeten aangezien worden, is er ook onderscheid te maken.

1) Ten eerste, de symptomatische perversiteiten; deze ontstaan op de basis van verscheidene psychosen: zwakzinnigheid, manisch-depressieve psychose, epileptische schemertoestanden; in dementies, senile, paralytische, praecox, traumatische. Verantwoordelijkheid is totaal uitgesloten.

2) Ten tweede, de primaire of essentieele perversiteit; de onverantwoordelijkheid bij die menschen, wordt afgeleid van de onweerstaanbaarheid van hun drift, van de onverbeterlijkheid van hun abnormale neiging, die reeds in de jongelingsjaren ontlook, niettegenstaande alle berouw, allen raad. De voorafgaande angstbeklemming vóór het feit, en de navolgende berustende ontspanning, zullen voor het advies den doorslag geven; te meer als zware familiale belasting, ontaardingsteekenen en onevenwicht-verschijnselen erbij gevoegd zijn.
Bron: Handboek der Psychiatrie
Hoofdstuk XVII, Sexueele perversiteiten

Door Dr. F. D’Hollander, Professor aan de Universiteit van Leuven.
Turnhout (belgie), N.V. Brepols, 1942

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie