Heden behandeling

Opsomming van een aantal algemene behandelmethodieken uit de hedendaagse psychiatrie.
De artikelen zijn geschreven op basis van informatie uit leerboeken en het internet.

Herstelgericht werken:

Geschiedenis van de rehabilitatie

Rehabilitatie, 4 stromingen

ACT, Assertive Community Treatment, Artikel 1

ACT, Assertive Communiyt Treatment, Artikel 2

Psychosociale rehabilitatie, definitie

De liberman modules, principes en opbouw

De liberman modules, cursus aanbod

Behandel methodieken:

Biochemische behandeling: Schizofrenie

Biochemische behandeling: Bipolaire stoornise

Antipsychotische medicatie, inleiding

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR, informatie over het onderzoek

EAT, Electro Aversie Therapie, inleiding

EAT, Electro Aversie Therapie, protocol