Heden, ziektebeelden

Hieronder de meest voorkomende ziektebeelden uit de psychiatrie. De artikelen bestaan doorgaans uit de kenmerken, symptomen en belangrijkste de behandelpeilers. De artikelen zijn geschreven op basis van informatie uit leerboeken en het internet (DSM-IV)

Er zijn 6 groepen:
Psychotische stoornissen
Stemmingsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Eetstoornissen
Cognitieve stoornissen
Angststoornissen

Psychotische stoornissen

Schizofrenie, diagnose

Psychose, definitie

kortdurende psychose

Schizo-affectieve stoornis

Schizo-freniforme stoornis

Waanstoornissen

Folie a Deux of inductie-psychose

Katatonie, schizofrenie van het katatone type

Stemmingsstoornissen

Bipolaire stoornis, manisch depressiviteit

Depressie

Kenmerken depressieve episode

Kenmerken hypomane episode

Persoonlijkheidsstoornissen

Het zal u niet verbazen dat de persoonlijkheidsstoornissen hun eigen pagina hebben.

Klik hier voor alle stoornissen op de beste pagina die er is.
Maar pas op …


Eetstoornissen:

Anorexia nervosa

Boulemia nervosa


Angsstoornissen:

Dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis

PTSS, post traumatische stress stoornis

Fobie, enkelvoudig

Sociale fobie

Paniekstoornis en agorafobie


Cognitieve stoornissen

Dementie algemeen.

Vasculaire dementie

Alzheimer

Parkinson

Ziekte van Pick

Chorea van Huntington

Delier

Richtlijnen delier bij ouderen

Levy body

Ziekte van Creutzfeld Jacob