Kenmerken depressie

Depressieve episode:

Kernsymptomen:
Depressieve stemming
Vermindering van interesse of plezier
Overige Duidelijke verandering in gewicht of eetlust symptomen
Slaapproblemen (insomnie of hypersomnie)
Psychomotorische agitatie of remming
Vermoeidheid of energieverlies
Gevoelens van waardeloosheid of schuld
Concentratieproblemen of besluiteloosheid
Terugkerende gedachten aan de dood

Ten minste een van de kernsymptomen en in totaal vijf (of meer) symptomen gedurende minimaal twee weken Veroorzaken significant lijden of beperkingen in het functioneren

Kenmerken depressieve episode:

Het psychiatrisch syndroom van depressie wordt gekenmerkt door zowel lichamelijke als mentale verschijnselen waarbij een aanhoudend depressieve stemming en/of een verlies van interesse of plezier (anhedonie) centraal staan.

De stemming is vaak somber, de patiënt voelt zich pessimistisch en wanhopig, en beleeft nauwelijks meer plezier aan activiteiten die normaal wel voldoening geven.

Het affect kan vervlakt zijn, waarbij emotionele reacties grotendeels afwezig zijn.

Er treden veranderingen op in het slaappatroon. Slaapstoornissen, in de vorm van zowel overmatig slapen (hypersomnie), als niet kunnen slapen (insomnie), komen veel voor.

Een depressie gaat vrijwel altijd gepaard met vermoeidheid en een duidelijk verminderde energie. Ook kunnen er veranderingen in eetlust en lichaamsgewicht optreden, waarbij zowel een gewichtafname als -toename voorkomen.

Patiënten zijn vaak trager in hun denken en handelen (psychomotore remming), maar er kan ook sprake zijn van psychomotorische agitatie en rusteloosheid.

Patiënten voelen zich waardeloos en (buitenproportioneel) schuldig, en kunnen angstig zijn en sneller geïrriteerd.

Vaak is er sprake van concentratieproblemen en hebben patiënten moeite met het nemen van beslissingen, ook die over triviale zaken.

Suïcidegedachten, -plannen of -pogingen komen voor en bij een ernstige depressie kunnen psychotische verschijnselen optreden.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie