Klassieke en A-Typische Antipsychotica

Klassieke Antipsychotica

 • Broomperidol (Impromen)
 • Chloorprotixeen (Trucal)
 • Chloorpromazine (Largactil)
 • Flufenazine (Anatensol)
 • Flupentixol (Fluanxol)
 • Fluspirileen (Imap)
 • Haloperidol (Haldol)
 • Levomepromazine (Nozinan)
 • Penfluridol (Semap)
 • Perfenazine (Trilafon)
 • Periciazine (Neuleptil)
 • Pimozide (Orap)
 • Pipamperon (Dipiperon)
 • Trifluoperazine (Terfluzine)
 • Sulpiride (Dolmatil)
 • Zuclopentixol (Cisordinol)

A-Typische Antipsychotica

 • Aripiprazol (Abilify)
 • Clozapine (Leponex)
 • Olanzapine (Zyprexa)
 • Quetiapine (Seroquel)
 • Risperidone (Risperdal)
 • Sulpiride (Dogmatil)
 • Lurasidon (Latuda)
 • Paliperidon (invega)
 • Sertindol (serdolect)

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *