Medicatie uitzet lijsten – Hoelang bewaren?

Hoe lang moet je medicatie uitzet lijsten bewaren op een afdeling in een ziekenhuis, verpleegtehuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch ziekenhuis of ander ziekenhuis waar uitzetlijsten gebruikt moeten worden?

Het antwoord op de vraag hoe lang we medicijn uitzetlijsten bewaren kun je vinden op de site van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In ieder geval maakt het niet uit of je die informatie ook digitaal beschikbaar hebt. Als je lijsten gebruikt moet je ze bewaren. De tekst luid als volgt:

Bewaartermijn toedienlijsten

Toedienlijsten ondersteunen het uitzet- en toedienproces door een verpleegkundige of verzorgende. Het doel van deze lijsten is zorgen dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd en aan de juiste persoon wordt toegediend.

De lijsten worden opgesteld en verstrekt door een apotheker. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op het juiste gebruik van deze lijsten.

Hoe lang moet een toedienlijst bewaard worden?

Een zorginstelling moet een gebruikte toedienlijst minimaal 2 jaar bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, hospices en ggz-instellingen.

Waarom is een 2-jarige bewaartermijn nodig?

Zo kan de inspectie ook na langere tijd vaststellen welke medicatie daadwerkelijk aan de patiënt is toegediend. Dit doet de inspectie bij calamiteiten met ernstige gevolgen. Dat geldt ook voor de tuchtrechter of het Openbaar Ministerie. De inspectie toetst op deze bewaartermijn.

Deze informatie over medicatie uitzet lijsten bewaren is letterlijk overgenomen van de site van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Medicatie uitzet lijsten bewaren
Medicatie uitzet lijsten bewaren

Als je op internet gaat zoeken vind je bewaartermijnen variërend van 2 maanden tot 15 jaar. Ik kan er echter niet goed achter komen wat nou precies de wet voorschrijft. Er is wel een consensus tussen de volgende organisaties:

Vanuit de IGZ is het voorstel overgenomen van ActiZ, BTN, LOC en V&VN om de bewaartermijn van toedienlijsten op twee jaar te stellen: toedienlijsten bewaren, volgens de in de organisatie geldende afspraken, gedurende 2 jaar vanaf de einddatum van de betreffende toedienlijst, tenzij op een bepaald moment bij een cliënt zich een relevante bijzonderheid heeft voorgedaan (bijv. ziekenhuisopname na verkeerde dosis medicatie) die, naar het oordeel van de behandelend arts, het langer bewaren van de toedienlijsten rechtvaardigt c.q. noodzakelijk maakt. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de organisatie zelf. De VGN, Verenso en de NVAVG hebben dit standpunt niet onderschreven en vinden de termijn van 2 jaar te lang

Elders vind ik dat je de lijsten mag scannen of electronisch mag bewaren. Heb je dus een EPD waarin een medicatiedossier zit dan hoef je in principe de lijsten niet fysiek te bewaren.

Ook vind ik deze notitie:

Het actueel medicatieoverzicht (AMO) is onderdeel van het dossier van de arts en apotheker. Het AMO dient in het medisch dossier van de arts bewaard te worden, conform de wettelijke termijn van de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo; 15 jaar).

Als de zorgorganisatie de medicatie voor de cliënt beheert, hoort daarbij dat de organisatie het AMO bewaart voor de cliënt; het AMO moet dan ook worden bewaard in het zorgdossier van de cliënt. In het zorgdossier hoort alleen steeds het laatste (het meest actuele) overzicht bewaard te worden. Oude versies moeten niet worden bewaard in het zorgdossier en moeten worden vernietigd zodra er een actuele versie is.

Kortom, er zijn een aantal verschillende opvatting te vinden over hoe we medicatie uitzet lijsten bewaren en die ook weer afhangen van het soort lijst en de soort organisatie. Ik ben er zelf nog niet uit en ga onder andere nog uitzoeken hoe mijn eigen organisatie er over denkt.

Tot die tijd adviseer ik de lijsten minimaal 2 jaar te bewaren, voornamelijk omdat de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd er zo over denkt.

De 15 jaar uit de WGBO word blijkbaar niet serieus genomen.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *