Psychose, criteria, behandeling

Als iemand psychotisch is dan heeft hij last van bijvoorbeeld stemmen horen, hallucinaties, onsamenhangend praten, chaotisch gedrag of vreemde lichaamsbewegingen (katatonie)

Diagnostische kriteria voor een psychose:

1.Wanen

2.Hallucinaties

3.Ontregelde spraak

4.Incoherent denken

5.Ontregeld gedrag

6.Katatonie

 

1) Wanen:

Dit zijn individuele ideeën of overtuigingen die absoluut niet in overeenstemming zijn met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen. Het draait bij een waan altijd om de betrokkene zelf; hij heeft bijvoorbeeld de overtuiging dat hij buitengewone kwaliteiten bezit, rechtstreeks in verbinding staat met een hogere macht of weet zeker dat er een complot tegen hem wordt gesmeed. Ogenschijnlijk gewone gebeurtenissen krijgen een speciale betekenis. Het is moeilijk iemand met wanen op andere gedachten te brengen: hij houdt sterk aan zijn ideeën vast en is vaak niet gevoelig voor logische tegenwerpingen.

2) Hallucinaties:

Hallucinaties zijn stoornissen in de waarneming die vaak voorkomen bij mensen met schizofrenie. Het zijn waarnemingen die zonder reden in de reële wereld verschijnen. Ze kunnen voorkomen in zintuiglijke vorm (geluid, gezicht, tastzin, smaak en reukzin), maar toch is het horen van stemmen het vaakst voorkomende type hallucinatie bij schizofrenie. De stemmen beschrijven de activiteiten van de patiënt, voeren een gesprek, waarschuwen voor gevaren of geven zelfs bevelen. Waanideeën zijn irrationele persoonlijke overtuigingen waaraan wordt vastgehouden ondanks bewijs van het tegendeel, en die onverklaarbaar zijn tegenover de culturele achtergrond van de zieke.

3) Ontregelde spraak:

De persoon maakt voor andere vaak onbegrijpelijke gedachtesprongen of gebruikt woorden die niet voorkomen binnen het normale dagelijks taalgebruik. Verder kunnen er ernstige problemen zijn met het volgen van een gesprek

4) Incoherent denken: Het denkproces kan te snel, te langzaam of chaotisch zijn. Vaak lukt het niet om helder te denken. Soms gaat het verband tussen gedachten verloren. Hierdoor is het nogal eens moeilijk om te begrijpen wat iemand die psychotisch is precies bedoelt. Op zijn beurt kan hij weer moeite hebben om anderen te begrijpen. Dit komt doordat hij zich niet goed kan concentreren en problemen heeft met onthouden. Het kan hem vaak moeite kosten het gedrag van anderen te plaatsen.

5) ontregeld gedrag:

Mensen met een psychose gedragen zich anders dan andere mensen. Ze kunnen overactief zijn of juist heel slaperig. Ze kunnen op ongepaste wijze lachen of zonder aanleiding erg kwaad worden.

6) Katatonie:

Katatoon gedrag wil zeggen het willekeurig aannemen van inadequate of bizarre houdingen. Het gaat om gezichtsuitdrukkingen of lichaamshoudingen die raar overkomen, om bewegingen die buitensporig lijken of een repeterend karakter hebben.

 

Behandeling:

De behandeling bestaat uit opvang in een rustige omgeving en ondersteunende gesprekken alsmede een medicamenteuze behandeling met anti-psychotica en rustgevende medicatie zoals benzodiazepines, deze laatste vooral als angst en agitatie op de voorgrond staan.
Diverse bronnen waaronder leerboeken en het Trimbos instituut

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie