Tags: contact

Familie vertrouwens persoon fvp

Heeft u een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dank kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een familie vertrouwens persoon of fvp. De FVP steunt...

Anti-depressiva, Inleiding

In 1945 probeerde men een aantal nieuw ontdekte biochemische verbindingen bij de behandeling van tuberculose, tbc. Met enig succes, maar bij nadere beschouwing bleek de vooruitgang die sommige patiƫnten toonden, vooral te berusten op...

0

contactpsychose 1940

Bed No. 9, Contactpsychose (psychische besmetting) Casus Patiƫnt O. heeft in den huiselijken kring groote opschudding verwekt. Hij woont samen met zijn moeder, zijn grootmoeder en een tante. Hij is twintig jaren oud, door...