Tags: homosexualiteit

0

Arnold Aletrino, 1858-1916

1858 – 1916 Arnold Aletrino Amsterdam, 1 april 1858 – Montreux, 17 januari 1916 Als student medicijnen in Amsterdam kwam hij in aanraking met de Tachtigers, Kloos, Van Deyssel, Van Eeden en anderen. Hij...

0

Varianten in sexueel gedrag, 1979

(Onderdeel van het hoofdstuk Neurosen) Ten onrechte rangschikte men vroeger wel die mensen onder de rubriek psychopaten die een seksuele instelling hebben of die seksuele gedragingen tonen, welke afwijken van wat als norm gezien...

0

Homosexualiteit en geloof, 1952

1952 Homoseksualiteit en zielszorg (het geloof) Met zielzorgers word bedoeld pastoors, dominees, predikanten en andere kerkelijke functionarissen. Dit boek is bedoeld als informatiebron voor zielszorgers die met psychiatrische patiënten in aanraking komen. Hoofdstuk 11,...

0

Sexueel perverse typen, 1936

1936 Sexueel perverse typen In 1936 worden de sexueele perversiteiten in van der Loeff en Barnhoord onder de Psychopatische afwijkingen geschaard. Na een kort uitleg over wat de psychpathische afwijking precies inhoud op deze...

0

Psychopatische afwijkingen, 1936

Het woord psychopathie heeft letterlijk de uitgebreide beteekenis van zielsziekte (psyche – ziek: pathos – ziekte) en is op zich zelf dus een weinig karakteristieke naam. In de leer der psychosen echter heeft dit...