Tags: medicatie

0

Diabetes in de psychiatrie

Diabetes in de psychiatrie Het is opvallend hoeveel mensen met een psychiatrisch syndroom tevens een vorm van diabetes hebben “verworven”. De precieze oorzaak hiervan is nog niet achterhaald maar het volgende is duidelijk: Een...

0

Patientenrechten, wet WGBO en BOPZ

Patiëntenrechten, WGBO, BOPZ Bron: Ministerie van volksgezondheid en welzijn. Inleiding Recht op een behandelplan Recht op informatie Voor behandeling is toestemming nodig Middelen en maatregelen Dwangbehandeling Recht op bewegingsvrijheid Recht op contact met de...

0

Richtlijnen Delier bij ouderen.

Delier bij ouderen Bij delier is sprake van een stoornis in het bewustzijn met een verminderd vermogen de aandacht ergens op te richten, vast te houden of te wisselen, en van een verandering in...

0

Delier

Cognitieve stoornissen: Delier, delirium, delirant Kenmerken Een prominent kenmerk zijn de zeer sterk fluctuerende symptomen. Vaak treden ze vooral ’s nachts op de voorgrond. Nachtelijke onrust bij bejaarden kan wijzen op het bestaan van...