Tags: motiveren

Motiverende gespreksvoering, theorie

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een gespreksmodel waarin de cliënt geholpen en begeleid word om motivatie te ontwikkelen en/of te versterken om een verandering in zijn gedrag of gewoonte te bewerkstelligen. 1)  Contra-indicaties voor motiverende...