Tags: nvp

0

Ontwikkeling van de psychiatrische verpleegkunde

Inhoud Gestichtsverpleging gedurende de negentiende eeuw Nieuwe psychiatrische opvattingen en behandelingen Nieuwe eisen aan de deskundigheid van personeel De rol van vrouwen in de nieuwe verpleegopleiding De reorganisatie van de verpleging in Meerenberg Het...

0

Historische ontwikkeling psychiatrische zorg

Auteur: Cecile aan de Stegge (februari 2004) In 1883 krijgt Jacob van Deventer, geneesheer-directeur van het ‘Buitengasthuis’ te Amsterdam, opdracht om een reorganisatie door te voeren. Het ‘Buitengasthuis’ is de -buiten de stadspoorten gelegen-...