Tags: onbevoegd

0

BIG Voorbehouden handelingen

BIG: Voorbehouden handelingen Voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen wordt een bevoegdheidsregeling van kracht. De voorbehouden handelingen dienen op deskundige en zorgvuldige wijze te worden verricht, omdat anders onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van...

0

BIG Opdracht en verantwoordelijkheid

Opdracht en verantwoordelijkheid Welke voorwaarden stelt de Wet BIG aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer? Als een beroepsbeoefenaar in opdracht van een zelfstandig bevoegde een voorbehouden handeling uitvoert, stelt de Wet BIG voorwaarden aan...

0

BIG Voorbeeld casuïstiek

BIG – Casuïstiek / voorbeelden Casus 1: Onbekwaam is onbevoegd Een algemeen chirurg behandelt een patiënt met een ernstig handletsel, dat is ontstaan door een arbeidsongeval. De chirurg opereert de patiënt zelf, hoewel hij...

0

Onbekwaam is onbevoegd

Bevoegd, deskundig en bekwaam, Onbekwaam is onbevoegd. Verpleegkundigen en verzorgenden (VIG) zijn bevoegd voorbehouden handelingen uit te voeren als deze: 1) In opdracht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar (de arts, tandarts, verloskundige) worden uitgevoerd;...