Tags: persoonlijkheid

0

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Cluster C:  Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis Iemand met een “dwangmatige persoonlijkheidsstoornis” vertoont extreem perfectionistisch en inflexibel gedrag. Ze zijn consciëntieus, scrupuleus en niet flexibel over moraal, ethiek, normen en waarden. Zij kunnen zichzelf en anderen dwingen...

0

Theatrale persoonlijkheidsstoornis

ClusterB: Theatrale persoonlijkheidsstoornis De klassieke term voor deze stoornis is hysterische persoonlijkheid, maar in de DSM-IV is deze term vermeden vanwege zijn negatieve bijklank. Individuen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis behoren zonder meer tot de...

0

De gespleten persoonlijkheid, 1976

In heden en verleden werd er bij schizofrenie meteen gedacht aan de gespleten persoonlijkheid en het stereotype beeld van de klassieke gek die als een potsierlijke Napoleon naast de schouw staat in de huiskamer...

0

De psychopatische persoonlijkheid, 1973

De psychopathische persoonlijkheid (voorloper van de asociale persoonlijkheidsstoornis) Iemand met een psychopathische persoonlijkheid is egocentrisch en houdt weinig rekening met de gevoelens van anderen. Hij is niet in staat uit vorige ervaringen lering te...