Tags: persoonlijkheidsstoornis

Casus dwang

Mevrouw Meulenbelt heeft zich kort geleden ziek gemeld op haar werk. Het lukt allemaal niet meer en thuis gaat het ook al goed. Mw heeft geen tijd meer voor haar gezin en heeft klachten...

0

Ontwijkende of vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Cluster C: Ontwijkende of vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Individuen met een ontwijkende(vermijdende)persoonlijkheidsstoornis worden gekenmerkt door geremdheid in sociale contacten, minderwaardigheidsgevoelens en overgevoeligheid voor een negatieve beoordeling. Ontwijkende persoonlijkheden zijn zich vaak overmatig bewust van hun eigen...

0

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Cluster C:  Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis Iemand met een “dwangmatige persoonlijkheidsstoornis” vertoont extreem perfectionistisch en inflexibel gedrag. Ze zijn consciëntieus, scrupuleus en niet flexibel over moraal, ethiek, normen en waarden. Zij kunnen zichzelf en anderen dwingen...

0

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Cluster C: Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis Kenmerken: De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een patroon van afhankelijk en onderdanig gedrag. Individuen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis hebben een onverzadigbare behoefte aan steun en verzorging en willen niets...

0

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Cluster B: Borderline persoonlijkheidsstoornis Het meest kenmerkende van de borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: BPS of borderline) zijn de sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren...

0

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Cluster B: Antisociale persoonlijkheids stoornis, ASP De diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft een lange geschiedenis en is onder verschillende noemers in vrijwel alle psychiatrische classificatiesystemen en handboeken terug te vinden. Andere namen zijn bijvoorbeeld psychopathie,...

0

Theatrale persoonlijkheidsstoornis

ClusterB: Theatrale persoonlijkheidsstoornis De klassieke term voor deze stoornis is hysterische persoonlijkheid, maar in de DSM-IV is deze term vermeden vanwege zijn negatieve bijklank. Individuen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis behoren zonder meer tot de...

0

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

ClusterB:  Narcistische persoonlijkheidsstoornis De patiënt met deze stoornis heeft een overdreven gevoel van eigenwaarde, is sterk egocentrisch ingesteld en toont een overmatige zelfbetrokkenheid zonder hij zich bewust is of zich rekenschap geeft van de...

0

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Cluster A: Schizotypische persoonlijkheidsstoornis Iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis kent een patroon van eigenaardigheden in gedachten, uiterlijk en gedrag. Opvallend aanwezige kenmerken zijn bijgelovigheid, magisch denken, een zesde zintuig en helderziendheid. In de taal...

0

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

ClusterA: Schizoïde persoonlijkheidsstoornis De meest Iemand met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis vertoont een gedrag van onverschilligheid in sociale relaties en een beperkte variatie in emotionele ervaringen en uitdrukkingswijzen. Hij verlangt niet naar en geniet niet...