Tags: psychotherapie

0

Depressie of depressiviteit

Een depressieve stemming komt tot uitdrukking in de verbale sfeer, niet alleen in termen van verdriet of somberheid. De patiënt drukt zich ook uit in termen als wanhopig, hopeloos, moedeloos, uitzichtloos, down of anderzins....

0

Schizofrenie, parafrenie, defect-schizofrenie, 1980

Voor de volledigheid vermeld ik nog even dat dit een achterhaalde beschrijving is. Inhoudelijk is onderstaand artikel onjuist. 1: Algemeen Het verouderde begrip dementia praecox (Kraepelin) werd reeds lang geleden vervangen door ‘schizofrenie’ (Bleuler),...

0

Hysterische neurose, 1979

Hysterische neurose Alle hysterische verschijnselen hebben met elkaar gemeen dat ze psychogeen ontstaan zijn, dwz op grond van psychische conflicten. Met de ons ter beschikking staande middelen is dus geen stoornis te vinden in...

0

Sociotherapie 1980

1980 De verpleegkundige in de rol van sociotherapeut Inhoud: 1.De taak van de sociotherapeut 2.De rol van de sociotherapeut in de therapeutische gemeenschap. 3.Plaats van de sociotherapie binnen het behandelteam 4.Samenwerking en communicatie. 1  ...

0

Subcoma behandeling met insuline

1969 de (sub)coma behandeling 1) Insuline subcoma behandeling. Bij deze vorm van behandeling, die eveneens tijdens de tweede wereldoorlog werd ontwikkeld, krijgen de patiënten intraveneus kleine hoeveelheden insuline toegediend, waardoor de suikerconcentratie in het...