Tags: therapie

0

Protocol Electro Aversie Therapie of EAT

Dit is het tweede artikel over EAT en betreft het officiële protocol uti 2008. Klik vooral door op internet voordat je met elkaar de discussie aangaat want er is nog veel meer te vinden....

0

Electro Aversie therapie, EAT

EAT of Electro Aversie Therapie moet niet worden verward met ECT. EAT is een methodiek die vooral voor de gehandicaptenzorg is bedoeld en als laatste redmiddel in het bijzonder. Het is een methodiek die...

0

EMDR, eye movement desensitization reprocessing

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende...

0

EMDR, informatie over het onderzoek

3MDR: informatie over het onderzoek EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een traumabehandeling die effectief is gebleken voor de behandeling van een uitzendingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR is gebaseerd op het beginsel...

0

Sociale fobie

Angststoornissen: De Sociale Fobie De sociale fobie word in de DSM-IV gedefinieerd als een hardnekkige angst voor één of meer situaties waarin de betrokken persoon is blootgesteld aan mogelijke kritische beoordeling door anderen, en...

0

Depressie of depressiviteit

Een depressieve stemming komt tot uitdrukking in de verbale sfeer, niet alleen in termen van verdriet of somberheid. De patiënt drukt zich ook uit in termen als wanhopig, hopeloos, moedeloos, uitzichtloos, down of anderzins....

0

Hippocrates, biografie

Hippocrates: ‘De geneeskunst is lang, het leven is kort, de ontmoeting met de arts is vluchtig en zijn proefneming hachelijk, zijn oordeel over gezondheid is moeilijk. Een geneesheer behoort een open oog en oor...

0

Homosexualiteit en geloof, 1952

1952 Homoseksualiteit en zielszorg (het geloof) Met zielzorgers word bedoeld pastoors, dominees, predikanten en andere kerkelijke functionarissen. Dit boek is bedoeld als informatiebron voor zielszorgers die met psychiatrische patiënten in aanraking komen. Hoofdstuk 11,...

0

Medicamenteuze therapie, 1957

Afgezien van enkele specifieke behandelingsmethodes, zoals de antiluetische, die in het speciële gedeelte aan de orde zullen komen, meent de medicamenteuze therapie in het algemeen in de psychiatrie geen zeer belangrijke plaats in. Haar...

0

Largactil, een nieuw begin, 1950

Largactil, een nieuw begin, 1950 Largactil op proef. De eerste klinische testen met Largactil® (chloorpromazine) in de Nederlandse psychiatrie vonden eind 1952 plaats. In de psychiatrische geschiedschrijving ligt tot op heden de nadruk op...