Tags: tuchtrecht

0

BIG Wettelijke titelbescherming

BIG-titel en bevoegdheidsregeling cq bevoegdheden Wettelijke titelbescherming In artikel 3 van de Wet BIG worden acht beroepsgroepen genoemd: Artsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Beoefenaren van deze basisberoepen kunnen zich...

0

BIG Opdracht en verantwoordelijkheid

Opdracht en verantwoordelijkheid Welke voorwaarden stelt de Wet BIG aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer? Als een beroepsbeoefenaar in opdracht van een zelfstandig bevoegde een voorbehouden handeling uitvoert, stelt de Wet BIG voorwaarden aan...

0

Verpleegkundige beroepscode

Tot nu toe stelden meerdere partijen in kleine samenwerkingsverbanden ieder hun eigen beroepscode op met als resultaat vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze verschillende beroepscodes hebben betrekking op dezelfde ethische en praktische...