Tags: verpleging

0

Ziekte van Creutzfeld Jacob

Cognitieve stoornissen: Ziekte van Creutzfeldt-Jakob De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de hersencellen in snel tempo afsterven. Deze hersenaandoening, in feite een zeer snel verlopende vorm van dementie, wordt veroorzaakt door...

0

Onbekwaam is onbevoegd

Bevoegd, deskundig en bekwaam, Onbekwaam is onbevoegd. Verpleegkundigen en verzorgenden (VIG) zijn bevoegd voorbehouden handelingen uit te voeren als deze: 1) In opdracht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar (de arts, tandarts, verloskundige) worden uitgevoerd;...

0

Dwang en fysiek ingrijpen, 1947

Patiƫnten kunnen op allerlei uiteenlopende wijzen onrustig zijn, terwijl de oorzaak van de onrust lang niet altijd dezelfde is. Een idioot, die schreeuwt, omdat hij niets beters weet te doen, een manische patiƫnt die...