Voorbehouden handeling voor de Verpleegkundige

Voorbehouden handeling

Voorbehouden handeling In de wet BIG zijn handelingen die voorbehouden zijn aan daartoe opgeleide deskundigen. Het zijn handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van de cliënt als zij door ondeskundigen worden uitgevoerd.

Een voorbehouden handeling is binnen de Nederlandse wet een handeling die beroepshalve slechts mag worden uitgevoerd door personen die een bepaalde titel dragen. Binnen de gezondheidszorg worden deze handelingen beschreven in artikel 36 van de Wet BIG. Per handeling wordt bepaald welke beroepsbeoefenaar zelfstandig bevoegd is tot het verrichten van de handeling.

Botox - Voorbehouden handeling?
Botox – Voorbehouden handeling?

Zelfstandig bevoegden

Zelfstandig bevoegden zijn beroepsbeoefenaren die op eigen gezag voorbehouden handelingen mogen verrichten. De zelfstandig bevoegde stelt de indicatie en beslist of hij de handeling zelf uitvoert of opdraagt aan een andere beroepsbeoefenaar.

De arts is zelfstandig bevoegd ten aanzien van de handelingen; voor een deel van de handelingen hebben de tandarts en verloskundige een zelfstandige bevoegdheid.

Functionele bevoegdheid

Aan bepaalde beroepsgroepen kan bij algemeen maatregel van bestuur (AMBV) voor specifieke voorbehouden handelingen een zogenaamde functionele bevoegdheid worden toegekend. Dit betekent dat de voorwaarde van toezicht en tussenkomst door de arts vervalt.

Functionele bevoegdheid voor verpleegkundigen

Voor de volgende handelingen heeft de verpleegkundige een functionele bevoegdheid (verzorgenden hebben geen functionele bevoegdheid toegewezen gekregen):

 1. Katheterisatie van de blaas.
 2. Inbrengen van een maagsonde of infuus.
 3. Subcutane, intramusculaire en intraveneuze injecties.
 4. Venapuncties.
 5. Hielprik bij pasgeborenen.

De functionele bevoegdheid betekent dat de verpleegkundige, mits bekwaam, de voorbehouden handeling in opdracht van een arts (of een andere zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar) zelfstandig en zonder toezicht en tussenkomst van de arts kan uitvoeren.

Opsomming

De voorbehouden handelingen zijn:

 • Het verrichten van heelkundige handelingen: artsen, tandartsen, technische geneeskundige en verloskundigen.
 • Verloskundige handelingen: artsen en verloskundigen.
 • Het verrichten van endoscopieën: artsen en technische geneeskundige
 • Het verrichten van katheterisaties: artsen, technische geneeskundige en verloskundigen.
 • Het geven van injecties: artsen, tandartsen, verloskundigen, technische geneeskundige en onder voorwaarden ook verpleegkundigen.
 • Het verrichten van puncties: artsen, technische geneeskundige en verloskundigen.
 • Onder narcose brengen: artsen en tandartsen.
 • Behandeling of diagnostiek met gebruikmaking van radioactieve stoffen of ioniserende straling: artsen, tandartsen en technische geneeskundige.
 • Het verrichten van een cardioversie: artsen en technische geneeskundige
 • Het toepassen van defibrillatie: artsen en technische geneeskundige.
 • Het toepassen van elektroconvulsietherapie (‘elektroshocktherapie’): artsen
 • Het verrichten van geneeskundige steenvergruizing (lithotripsie): artsen en technische geneeskundige.
 • In-vitrofertilisatie: artsen.
 • Het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept mogen worden verstrekt: artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.
 • De beperking ten aanzien van de voorbehouden handelingen betreft alleen de beroepshalve uitvoering ervan. Het gebruik van een AED (defibrillatie) door leken, teneinde het leven van een ander te redden, is uiteraard wel toegestaan. Ook mogen familieleden of verzorgers van patiënten, aan hen injecties geven, katheteriseren etc., mits zij daartoe bekwaam zijn.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *