Ypsilon, Anoiksis, Pandora

Er zijn in de psychiatrie vele verenigingen en platforms voor informatie over en rechten van patienten en hun familie. Hieronder heb ik in het kort 3 van die verenigingen vermeld. Maar er zijn er veel meer. Ik kan iedereen aanraden om daar waar nodig en indien gewenst contact met dat soort verenigingen op te nemen. Zij kunnen ook vaak verder verwijzen naar organisaties voor loggenoten, rechtshulp, nazorg en wat al dies meer.

Anoiksis (tekst van hun website)

Anoiksis betekent ‘open geest’, dwz dat je open staat voor allerlei invloeden van buitenaf die tegelijkertijd op je af komen. Hiervan is vooral sprake als je een (bijna) psychose hebt. Je hoort en ziet veel meer dan andere personen en je denkt dat het allemaal op jou betrekking heeft.

Anoiksis is een vereniging van patiënten

Deze patiënten hebben één of meerdere psychosen gehad of hebben een schizo-affectieve stoornis of schizofrenie (althans volgens hun hulpverleners)

We hebben allemaal toch nog wensen en om die waar te kunnen maken staan we samen sterk binnen een vereniging als Anoiksis.

De doelstellingen die we in onze statuten hebben vastgelegd zijn:
a. Het leggen en instandhouden van contacten –ook onderling- met Anoiksis-patiënten, medici en paramedische deskundigen;
b. Het geven van voorlichting aan Anoiksis-patiënten en derden over Anoiksis en alles wat daarmee samen hangt;
c. Het bevorderen van door de overheid en andere instanties te nemen maatregelen in het belang van Anoiksis-patiënten en het zo nodig en mogelijk geven van medewerking aan de uitvoering van die maatregelen;
d. De uitgave van een tijdschrift voor leden, medici, paramedische deskundigen en belangstellenden;
e. De tijdelijk of duurzame samenwerking met organisaties die de belangen van Anoiksis-patiënten langs wettige weg willen behartigen;
f. Het aanwenden van wettige middelen die aan het doel van de vereniging kunnen bijdragen.
Wat betreft punt a hebben we inmiddels een landelijk netwerk bestaande uit vele regio’s, zodat leden dichtbij huis contact kunnen hebben met lotgenoten. Er zijn gespreksgroepen en gezelligheidsgroepen. Ben je wat minder mobiel, dan kun je telefonisch contact maken met leden in je regio en eventueel een afspraak maken voor een bezoek aan huis. Wat betreft punt e werken samen met de Ypsilon (vereniging van familie, vrienden en partners van mensen met schizofrenie), De Cliëntenbond, met Hersenwerk 2002 en onderhouden we contacten met de NVMB (Nederlandse Vereniging voor Manisch depressieven en Betrokkenen).
Spreekt het bovenstaande je aan, herken je dingen, meld je dan als lid van Anoiksis. De lidmaatschapskosten zijn 16 Euro (35 gulden) per jaar, waarvoor je vier maal per jaar het kwartaalblad Open Geest ontvangt. Ook is er elk jaar een Landelijke Dag en zijn er tenminste viermaal per jaar bijeenkomsten in je regio.
Tot slot nog een mededeling. Anoiksis is een patiëntenvereniging. We stellen ons positief-kritisch op ten aanzien van de psychiatrie. Het slikken van medicijnen is voor ons vaak een noodzakelijk kwaad. Als we geen medicijnen slikken ligt de volgende psychose al weer op de loer, dus we moeten wel.
Wil je lid worden van Anoiksis:

  1. Vul het online inschrijfformulier in op de site van Anoiksis
    2. Bel het kantoor: 030 – 254.61.13 (van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur).
    3. Schrijf naar: Anoiksis, Gansstraat 67a, 3582 EC Utrecht
    4. Email: anoiksis@anoiksis.nl
    5. Faxen: 030 – 254.61.53

Ypsilon (informatie van hun Website)

Ypsilon is opgericht door en voor familieleden. De familie, inclusief partners en andere naasten, heeft behoefte aan ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e. Daarnaast is zij partij in de zorg voor de patiënt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen.

Empowerment
Ysilon streeft ernaar de familie en patiënt sterk, weerbaar en zelfbewust te maken. Voor de familie ligt de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en het stellen van grenzen. Dat werkt bevrijdend voor henzelf, maar kan ook een positief effect hebben op het zieke familielid.

Klant, dus koning
Het belang van patiënt en familie bepaalt de te bieden zorg. Beiden hebben recht op een respectvolle benadering. Het ontbreken van ziekte-inzicht vraagt van de hulpverlening een extra inspanning; niet elke patiënt vraagt om de zorg die hij nodig heeft.

Eigen expertise
Elk familielid beschikt over informatie die in de eerste plaats waardevol kan zijn voor de behandeling van de eigen patiënt. Door hun kennis en ervaringen te delen, zijn familieleden ook elkaar tot steun. Door deze kennis en ervaringen te bundelen en ook naar buiten uit te dragen, levert de vereniging een essentiële bijdrage aan de zorg voor mensen met schizofrenie of een psychose.

Ypsilon heeft een prachtige website die ik van harte kan aanbevelen.

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich sinds 1964 in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. De ervaringen van deze mensen zelf zijn voor Stichting Pandora de basis voor al haar acties. Zij behartigt de belangen van haar doelgroep op verschillende manieren.

Informatie, advies en ondersteuning
Door het bieden van informatie, advies en ondersteuning wil Stichting Pandora mensen die te maken hebben (gehad) met psychische en/of psychiatrische problematiek, van zichzelf of van mensen in hun directe omgeving, helpen hier mee om te gaan.

Voorlichting
Stichting Pandora geeft op verschillende manieren voorlichting over het hebben van psychische en/of psychiatrische problemen. Aan diverse groepen geeft Stichting Pandora workshops en voorlichtingen. Verder wordt op uitgebreide schaal schriftelijke voorlichting gegeven in de vorm van brochures, onderwijsmateriaal, informatie- en adviesdocumenten, literatuurlijsten en affiches. En Stichting Pandora geeft interactief voorlichting via drie websites en drie digitale nieuwsbrieven.

Persvoorlichting
Stichting Pandora voert een actief persvoorlichtingsbeleid om de positie van mensen die psychische problemen hebben (gehad) zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Directe beleidsbeïnvloeding

In het belang van mensen met psychische en/of psychiatrische problemen tracht Stichting Pandora op een zeer actieve en directe manier het beleid van overheid en politiek te beïnvloeden op het gebied van: de geestelijke gezondheidszorg, volksgezondheid en zorg, de maatschappelijke positie, werk en verzekeringen. Stichting Pandora volgt de ontwikkelingen die zich in onze samenleving (dreigen te) voltrekken. Op grond van haar ervaringsdeskundigheid zal Stichting Pandora politici en beleidsmakers adviseren en informeren over ontwikkelingen die moeten worden omgebogen of juist moeten worden versterkt. Waar nodig wil Stichting Pandora daarover een discussie op gang brengen. En waar nodig, stelt Stichting Pandora ook misstanden aan de kaak.

En nog veel meer informatie vind je op de site van Pandora

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie